THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14971:2019

Nội dung khóa học

  • Các yêu cầu về đánh giá nội bộ theo Quy định riêng và ISO 13485: Những điều mà mọi chuyên gia đánh giá nội bộ nên biết.
  • Các yêu cầu về Quản lý rủi ro và Đánh giá rủi ro theo Quy định riêng, ISO 13485 và ISO 14971.
  • Thực hiện cơ bản các cuộc đánh giá và chương trình đánh giá theo ISO 19011.
  • Cách tiếp cận từ trên xuống để đánh giá Quản lý rủi ro như một 'quy trình quan trọng'.
  • Đánh giá theo ISO 14971: Vai trò & Trách nhiệm, Lập kế hoạch, Phân tích, Đánh giá, Kiểm soát, Khả năng Chấp nhận Rủi ro Còn lại, Báo cáo rủi ro quản lý hệ thống, Thông tin Sản xuất và hậu kỳ.
  • Đánh giá theo ISO 13485: Ví dụ được lấy từ Mua hàng, Kiểm soát môi trường, Kiểm soát sản phẩm không phù hợp, Hiệu chuẩn.
  • Kiểm tra phản hồi sản xuất và hậu sản xuất: Xử lý khiếu nại và CAPA.
  • Gia tăng giá trị cho tổ chức khi thực hiện đánh giá nội bộ về Quản lý rủi ro hoặc các quy trình khác.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881