THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 03 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22301:2019

Nội dung khóa học

- Mục đích của hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh.

- Vai trò của đánh giá viên để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý tính liên tục của doanh nghiệp phù hợp với ISO 22301, ISO 19011 và ISO 17021, nếu có.

- Đánh giá rủi ro và tác động.

Điều kiện tiên quyết:

- Kiến thức về các yêu cầu của ISO 22301.

- Kiến thức về các nguyên tắc và khái niệm quản lý tính liên tục của kinh doanh như chiến lược kinh doanh liên tục, đánh giá và phân tích rủi ro, các tùy chọn phản ứng liên tục trong kinh doanh và các chỉ số đo lường hiệu suất.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881