THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 27001:2013

Nội dung khóa học

- Khóa học này bao gồm:

 • Nhận thức về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin ISO 27001:2013.
 • Quy trình đánh giá hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001:2013.

- Chương trình đào tạo của Khóa học Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 27001:2013:

 • Giới thiệu về hệ thống quản lý an toàn thông tin.
 • Mục tiêu và lợi ích của HTQL ATTT.
 • Các nguyên tắc và khái niệm chính của HTQL ATTT.
 • Quy tắc thực hành ISO 27002:2013.
 • Đặc điểm kỹ thuật chứng nhận ISO 27001:2013.
 • Chứng nhận ISO 27001:2013.
 • Bộ tiêu chuẩn ISO 27000.
 • Những điều cơ bản của Tiêu chuẩn.
 • Lập kế hoạch đánh giá HTQL ATTT.
 • Chuẩn bị đánh giá HTQL ATTT.
 • Thực hiện Kiểm tra HTQL ATTT.
 • Ghi lại kết quả.
 • Xác định nguyên nhân gốc rễ.
 • Trình bày báo cáo.
 • Thực hiện theo dõi kiểm tra.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881