THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 27001:2013

Mục tiêu đào tạo

Vào cuối khóa học này, những người tham gia sẽ có thể:

✓ Để hiểu rõ các yêu cầu của ISO 27001:2013.

✓ Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO 27001:2013.

✓ Có được các kỹ năng để đánh giá khả năng quản lý HTQL ATTT của tổ chức.

✓ Viết báo cáo đánh giá thực tế.

Lưu ý: Mục đích của khóa học đảm bảo chuyển giao toàn diện kiến thức và hiểu biết về quy trình đánh giá nội bộ theo các yêu cầu của ISO 27001:2013.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881