THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Nội dung đào tạo

Bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011.
  • Việc áp dụng các hướng dẫn này để đánh giá ISO 45001.
  • Và phát triển các kỹ năng để: Bắt đầu cuộc đánh giá, chuẩn bị hoạt động đánh giá, tiến hành hoạt động đánh giá, chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá, hoàn thành cuộc đánh giá, theo dõi cuộc đánh giá.
Messenger Zalo Return To Top
0916757881