THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Mục tiêu của khóa học

✓ Nhận biết các khu vực mà Tổ chức Chứng nhận (bên thứ ba độc lập - ví dụ như BLT.cert) của bạn thường tìm kiếm để tuân thủ các yêu cầu đánh giá nội bộ chung trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Điều này sẽ bao gồm ý nghĩa và mục đích của các tiêu chí chứng nhận và các lý thuyết, phương pháp luận, kỹ thuật hoặc công cụ liên quan.

✓ Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO 45001.

✓ Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu của đánh giá ISO 45001.

✓ Có được các kỹ năng để đánh giá khả năng của một tổ chức trong việc quản lý các rủi ro và cơ hội về sức khỏe nghề nghiệp (và HTQL AT&SKNN), đồng thời đạt được các kết quả dự kiến cho HTQL AT&SKNN của tổ chức đó.

✓ Viết báo cáo đánh giá thực tế và đề xuất các hành động khắc phục.

Messenger Zalo Return To Top
0916757881