THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 50001:2018

Nội dung đào tạo

  • Lợi ích của HTQLNL.
  • Chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA) và cách nó được sử dụng với một HTQLNL.
  • Phân tích chi tiết các điều khoản và yêu cầu của ISO 50001.
  • Các cuộc đánh giá HTQLNL nội bộ có tác động tích cực đến hệ thống quản lý và sử dụng năng lượng.
  • Cách lập kế hoạch và đánh giá, bao gồm cả việc tạo danh sách kiểm tra đánh giá.
  • Thực hiện đánh giá, bao gồm cả các kỹ thuật phỏng vấn.
  • Theo dõi đánh giá, bao gồm cả các cuộc họp kết thúc và báo cáo sự không tuân thủ.
Messenger Zalo Return To Top
0916757881