THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 50001:2018

Mục tiêu khóa học

Các học viên hoàn thành khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 50001 này sẽ đạt được các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ trên Hệ thống quản lý môi trường của tổ chức của họ, bao gồm khả năng:

✓ Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá HTQLNL.

✓ Xác định mức độ HTQLNL của tổ chức của họ đáp ứng các yêu cầu của ISO 50001: 2018.

✓ Xác định các lĩnh vực có thể cải thiện.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881