THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 03 ngày
Thời lượng :

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Giới thiệu

Đánh giá nội bộ là hoạt động cơ bản để duy trì Hệ thống quản lý chất lượng. Nó không chỉ giúp bạn đánh giá mức độ tuân thủ các yêu cầu của tổ chức mà còn hỗ trợ cải tiến kinh doanh liên tục - Nguyên tắc quản lý chất lượng chính của ISO 9001.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ được chứng nhận ISO 9001 của BLT.cert được thiết kế để hướng dẫn những người tham dự lập kế hoạch và thực hiện đánh giá HTQLCL nội bộ. Những người tham dự sẽ học cách đóng một vai trò tích cực và đầy đủ trong việc:

- Đảm bảo tính đầy đủ của Hệ thống quản lý chất lượng.

- Đảm bảo rằng hệ thống tuân thủ ISO 9001: 2015.

- Quản lý hiệu quả của hệ thống được lập thành văn bản và hiệu quả của hoạt động.

- Xác định các cơ hội để cải tiến quy trình và hoạt động kinh doanh.


Đối tượng tham dự

Khóa học Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001 này được BLT.cert thiết kế để xây dựng dựa trên kiến thức trước đây của các học viên về ISO 9001 và đào tạo họ các kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ trong một phần hoặc toàn bộ Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001.

Khóa đào tạo này phù hợp cho:

 • Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng.
 • Kỹ sư chất lượng.
 • Quản lý chất lượng.
 • Tư vấn viên HTQLCL.
 • Nhân viên và người quản lý tham gia vào HTQLCL trong công ty.
 • Các chuyên gia nâng cấp kỹ năng của họ từ Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trước đây.
 • Chuyên gia và nhà phân tích chất lượng.
 • Các chuyên gia và nhà tư vấn quan tâm đến việc thực hiện đánh giá nội bộ/bên ngoài.
 • Đại diện cho Ban quản lý.
 • Các nhà quản lý đảm bảo chất lượng.
 • Giám đốc kiểm soát chất lượng.

Điều kiện tiên quyết

Học viên cần có những hiểu biết cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (phiên bản mới nhất). Vì vậy, chúng tôi đề xuất cho bạn Khóa đào tạo

Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001


Hình thức đào tạo

 

 
HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH: HỌC VIÊN SAU KHI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO VÀ VƯỢT QUA BÀI THI CUỐI KHÓA THÀNH CÔNG SẼ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001 ĐƯỢC CÔNG NHẬN CỦA BLT.CERT.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881