THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 03 ngày
Thời lượng :

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Mục tiêu của khóa học

✓ Hiểu mọi điều khoản và điều khoản phụ của ISO 9001:2015.

✓ Cách đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

✓ Làm thế nào để thực hiện đúng một hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng hoặc vượt qua cả các yêu cầu của tiêu chuẩn của ISO 9001:2015 trong bất kỳ loại hình tổ chức nào.

✓ Phương pháp tiếp cận phù hợp để lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo Đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

✓ Hiểu vai trò cụ thể của chuyên gia đánh giá nội bộ và cách thực hiện tốt năng lực này.

Messenger Zalo Return To Top
0916757881