THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 22000:2018

Giới thiệu

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000 của BLT.cert được thiết kế trang bị cho các học viên tham dự kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (HTQL ATTP) theo các yêu cầu của ISO 22000:2018. Khóa học bao gồm phân tích mối nguy và tư duy dựa trên rủi ro nhằm giúp cho các học viên tuân thủ quy định, đánh giá hiệu quả các quy trình và xác định cơ hội cải tiến trong HTQL ATTP.


Đối tượng tham dự

  • Những người cần thực hiện và liên quan đến đánh giá nội bộ theo ISO 22000.
  • Những người chịu trách nhiệm triển khai và duy trì HTQL ATTP theo ISO 22000.
  • Những người muốn nâng cao nhận thức về quá trình đánh giá.
  • Những người muốn học cách xác định các mối nguy, giảm thiểu rủi ro và thực hiện các biện pháp kiểm soát trong lĩnh vực thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết.

Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 22000:2018


Hình thức đào tạo