THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 22000:2018

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa đào tạo, học viên tham dự sẽ hiểu được các nguyên tắc của đánh giá nội bộ một Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm và có thể:

✓ Lấp kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá nội bộ như một phần của HTQL ATTP dựa trên ISO 22000.

✓ Hiểu quy trình chứng nhận ISO 22000:2018.

✓ Xác định các mối nguy và đề xuất các biện pháp kiểm soát.

✓ Đề xuất các hành động khắc phục và đưa ra các khuyến nghị để cải tiến liên tục HTQL ATTP.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881