THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 22000:2018

Nội dung đào tạo

  • Tầm quan trọng của HTQL ATTP hiệu quả.
  • Vai trò của đánh giá viên nội bộ.
  • Cách thức thực hiện đánh giá nội bộ HTQL ATTP bao gồm kế hoạch đánh giá, chuẩn bị đánh giá, chính sách kiểm tra, kỹ thuật đánh giá, kỹ năng phỏng vấn, các điểm không phù hợp, báo cáo, hành động khắc phục và kết thúc cuộc họp.
  • Xác định các mối nguy và rủi ro trong Chương trình tiên quyết trong hoạt động của HTQL ATTP (Điểm kiếm soát tới hạn) và PRP (điều kiện tiên quyết).
  • Tìm hiểu các quy định về đánh giá theo ISO 19011:2018.
  • Mối quan hệ giữa ISO 22000 và các tiêu chuẩn khác, ví dụ: ISO 9001.
  • Các yếu tố cốt lõi, phụ lục tổng quan và ý nghĩa HLS (cấu trúc cấp cao của tiêu chuẩn ISO).
  • Cách tiếp cận ISO 22000:2018 và mô hình PDCA, Cải tiến liên tục HTQL ATTP.
  • Quy trình chứng nhận ISO 22000.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881