THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018

Giới thiệu

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 được chứng nhận của BLT.cert kéo dài trong 5 ngày thiết kể nhằm mục đích cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng bắt buộc phải thực hiện đánh giá bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên tiêu chuẩn ISO 22000, phù hợp với các yêu cầu của ISO 19011, ISO 22003 và ISO 17021.

Khóa học này dành cho những người có ý định có được năng lực đánh giá toàn bộ HTQLATTP của một tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000, với tư cách là chuyên gia đánh giá bên thứ ba hoặc bên thứ hai.


Đối tượng tham dự

  • Các thành viên/nhân viên hỗ trợ của Nhóm Quản lý An toàn Thực phẩm có trách nhiệm đánh giá/thực hiện/cải tiến HTQLATTP;
  • Nhân sự tham gia vào các hoạt động vận hành/kỹ thuật/địa điểm muốn đạt được lợi ích tối đa từ việc triển khai HTQLATTP; và
  • Bất kỳ nhân sự nào khác muốn thăng tiến sự nghiệp của họ trong các hệ thống quản lý, không phân biệt ngành học.

Điều kiện tiên quyết:

Học viên tham dự cần có kiến thức về:

  • Hệ thống quản lý: Chu trình Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động (PDCA); Các yếu tố cốt lõi của hệ thống quản lý và mối quan hệ qua lại giữa trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất, chính sách, mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện, đo lường, xem xét và cải tiến liên tục.
  • Quản lý an toàn thực phẩm: Kiến thức về các nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm bao gồm các chương trình tiên quyết như được quy định trong ISO/TS 22002 (Tất cả các phần) và HACCP; Mối quan hệ giữa quản lý an toàn thực phẩm và việc cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động xấu đến sức khỏe con người và việc chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động an toàn thực phẩm; Nhận thức về các ví dụ chung về các yêu cầu và quy định về HTQLATTP quốc gia và địa phương có liên quan.
  • ISO 22000: Kiến thức về các yêu cầu của ISO 22000 và các thuật ngữ và định nghĩa về quản lý an toàn thực phẩm thường được sử dụng, như được đưa ra trong ISO 22000, có thể đạt được bằng cách hoàn thành khóa đào tạo Nhận thức (HTQLATTP).

Hình thức đào tạo

 


Kiến thức và kỹ năng thu được sau khóa đào tạo

Hiểu được về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

- Hiểu biết các văn bản pháp luật liên quan đến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

- Hiểu về cách thức triển khai khi đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 

HỌC VIÊN TRẢI QUA BÀI THI CUỐI KHÓA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG ISO 22000:2018 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881