THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018

Nội dung khóa đào tạo

  • Mục đích cơ bản của các tiêu chuẩn trong khóa đào tạo, giải thích nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật được sử dụng để đánh giá

+ Giải thích về mục đích, nội dung.

+ Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

+ Thực tế áp dụng.

+ Quy trình áp dụng tiêu chuẩn.

+  Khung pháp lý có liên quan đến hoạt động chứng nhận.

+ Kỹ năng đánh giá.

  • Giải thích vai trò của người đánh giá trong các quá trình đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 19011.
  • Giải thích các yêu cầu của tiêu chuẩn.
  • Cách thức và phương thức thực hiện lấy mẫu (đối với khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm).
  • Lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo một cuộc đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 19011 và các tiêu chuẩn có liên quan.
  • Các nội dung khác (nếu có).

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881