THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1,5 - 02 ngày (tùy thuộc vào quy mô của tổ chức)

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý an toàn Trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016

Giới thiệu

Khóa học Hướng dẫn áp dụng và triển khai ISO 13485:2016 của BLT.cert cung cấp cho người tham gia kiến thức chuyên sâu về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

Khóa học của chúng tôi được thiết kế cho những nhân viên chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng cho các thiết bị y tế. Việc áp dụng thực tế các yêu cầu tiêu chuẩn cung cấp cho người tham gia kiến thức chuyên sâu về việc phát triển, thực hiện và duy trì các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.

Khóa học hướng dẫn áp dụng chuẩn bị cho người tham gia hiểu các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá cũng như tầm quan trọng của Quản lý chất lượng như một công cụ để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của khách hàng và cải tiến liên tục. Nó cho thấy quản lý chất lượng đóng góp như thế nào vào hoạt động kinh doanh hàng ngày thông qua việc áp dụng và quản lý hiệu quả các nguồn lực cũng như hiểu biết về bốn phân loại rủi ro của trang thiết bị y tế cũng như các yêu cầu luật định và chế định.

Hoàn tất chương trình: Học viên được cấp chứng chỉ tham dự khóa đào tạo Vận hành Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016 do BLT.cert cấp.


Đối tượng tham dự

  • Những người chịu trách nhiệm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng dựa trên các yêu cầu của ISO 13485:2016.
  • Những người quan tâm đến hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt là ISO 13485:2016.
  • Những doanh nghiệp/ người chịu trách nhiệm trong doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng đang phát triển dựa trên các yêu cầu của ISO 13485:2016.

Điều kiện tiên quyết: Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về HTQLCL Trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016


Lợi ích của khóa học

  • Đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của ISO 13485: 2016.
  • Đảm bảo nhân viên có trách nhiệm và nhận thức về quản lý chất lượng.
  • Quản lý tất cả các rủi ro và duy trì và cải thiện tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu.
  • Nhận thức được tầm quan trọng chính của Quản lý chất lượng trong hoạt động kinh doanh.
  • Có thể tham gia vào việc phát triển các tài liệu bắt buộc cho doanh nghiệp dựa trên các quy trình ISO 13485: 2016.

Hình thức đào tạo

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881