THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học :
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý an toàn Trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016

Giới thiệu

Khóa học giới thiệu cung cấp cho người tham gia sự giám sát về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Khóa học của chúng tôi được thiết kế cho những nhân viên chịu trách nhiệm về sự hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng cho các thiết bị y tế. Việc áp dụng thực tế các yêu cầu tiêu chuẩn cung cấp cho người tham gia kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng đối với các yêu cầu về trang thiết bị y tế. Khóa học chuẩn bị cho người tham gia hiểu các yêu cầu chuẩn bị để thực hiện hệ thống quản lý chất lượng cho trang thiết bị y tế cũng như tầm quan trọng của Quản lý chất lượng như một công cụ để đảm bảo sự tuân thủ của khách hàng cũng như các yêu cầu luật định và quy định và cải tiến liên tục. Nó cho thấy quản lý chất lượng đóng góp như thế nào vào hoạt động kinh doanh hàng ngày thông qua việc áp dụng và quản lý hiệu quả các nguồn lực.


Đối tượng tham dự

Khóa học này phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt phù hợp dành cho:

  • Các Giám đốc điều hành và Quản lý cấp cao.
  •  Tổng giám đốc/ Giám đốc đơn vị kinh doanh.
  •  Chuyên gia về chất lượng và hệ thống quản lý.
  •  Đại diện Ban Giám đốc/Chuyên gia đánh giá nội bộ và bên ngoài.
  •  Những người tìm kiếm sự hiểu biết về các bản sửa đổi 2016.
  • Tư vấn viên ISO.
  • Những người chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý chất lượng dựa trên các yêu cầu của ISO 13485:2016.
  • Những người quan tâm đến hệ thống quản lý chất lượng cho các thiết bị y tế, đặc biệt là ISO 13485: 2016.
  • Những người quản lý hệ thống quản lý chất lượng của các bộ phận hoặc phòng ban đối với các thiết bị y tế dựa trên các yêu cầu của ISO 13485:2016.
  • Những người quan tâm đến Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Thiết bị Y tế.

Yêu cầu tiên quyết: Không


Lợi ích của khóa học

Khi kết thúc khóa đào tạo ISO 13485 này, các học viên sẽ có thể:

Giải thích các yêu cầu cơ bản của ISO 13485 vì nó liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.

Áp dụng phương pháp tiếp cận theo quy trình để quản lý hệ thống chất lượng của công ty, việc kiểm soát và hiệu quả của hệ thống đó.

So sánh ISO 13485 với ISO 9001 và các yêu cầu luật định với quan điểm về việc thực hiện Tiêu chuẩn.

Xác định tầm quan trọng của Kiểm soát Thiết kế, Hành động Khắc phục và Phòng ngừa và Kiểm soát Sản xuất và Quy trình và cách những điều này có thể tăng thêm giá trị cho các quy trình.

Các hội thảo thực tế được thiết kế để củng cố các cuộc thảo luận và chủ đề. Phong cách giảng dạy này làm cho khóa học trở nên đáng nhớ và thú vị cho người tham gia, đảm bảo việc học lâu dài.

 

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH: SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO, HỌC VIÊN HOÀN TẤT BÀI THI CUỐI KHÓA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ THAM DỰ NHẬN THỨC VỀ ISO 13485:2016 DO BLT.CERT CẤP.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881