THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, vận hành hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000 cho doanh nghiệp

Giới thiệu về các nguyên tắc và khuôn khổ quản lý rủi ro dựa trên ISO 31000:

- Mục tiêu và cấu trúc khóa học.

- Tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định.

- Giới thiệu về các khái niệm và nguyên tắc của ISO 31000.

- Phát triển một khuôn khổ quản lý rủi ro.

- Bắt đầu thực hiện quy trình quản lý rủi ro.

Quy trình quản lý rủi ro dựa trên ISO 31000:

- Thiết lập bối cảnh.

- Nhận diện rủi ro.

- Phân tích rủi ro.

- Đánh giá rủi ro.

- Xử lý rủi ro.

- Chấp nhận rủi ro.

- Giao tiếp và tham vấn.

- Ghi chép và báo cáo.

- Giám sát và xem lại.

Kỹ thuật đánh giá rủi ro dựa trên IEC/ISO 31010 và Kỳ thi chứng nhận:

- Các kỹ thuật đánh giá rủi ro dựa trên IEC/ISO 31010 (phần 1).

- Các kỹ thuật đánh giá rủi ro dựa trên IEC/ISO 31010 (phần 2).

- Năng lực, đánh giá và kết thúc khóa đào tạo.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881