THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, vận hành hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000 cho doanh nghiệp

Mục tiêu học tập

✓ Hiểu các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn ISO 31000.

✓ Có được kiến thức về cách áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro để đảm bảo thực hiện hiệu quả quy trình quản lý rủi ro dựa trên ISO 31000 và các thực hành tốt nhất khác.

✓ Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để quản lý rủi ro trong một tổ chức.

✓ Tìm hiểu cách giải thích các khuyến nghị của ISO 31000 liên quan đến việc thiết kế và thực hiện một khuôn khổ quản lý rủi ro.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881