THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành HTQL An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Giới thiệu

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng ISO 45001 là một khóa đào tạo được xây dựng nhằm mục đích trang bị cho bạn năng lực để thiết lập, thực hiện, quản lý và duy trì hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (HTQL AT&SKNN) phù hợp với các yêu cầu và hướng dẫn của ISO 45001:2018. Khóa đào tạo này nhằm mục đích cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu của ISO 45001, cũng như các phương pháp và phương pháp tiếp cận tốt nhất được sử dụng để triển khai và duy trì tiếp theo của HTQL AT&SKNN. Tham vọng cuối cùng của khóa đào tạo này là giúp bạn tạo điều kiện cho một nơi làm việc an toàn hơn.


Đối tượng tham dự

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, vận hành Hệ thống quản lý AT&SKNN theo ISO 45001 dành cho:

  • Các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì và cải thiện an toàn tại nơi làm việc.
  • Cán bộ, chuyên gia tư vấn và cố vấn về sức khỏe và an toàn lao động.
  • Các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự phù hợp của HTQL AT&SKNN với các yêu cầu của ISO 45001.
  • Thành viên của nhóm HTQL AT&SKNN.
  • Các cá nhân mong muốn theo đuổi sự nghiệp với tư cách là người triển khai HTQL AT&SKNN, chuyên gia tư vấn.

Điều kiện tiên quyết:

Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về yêu cầu về ISO 45001:2018. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức chung về ISO 45001:2018


Hình thức đào tạo