THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành HTQL An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Mục tiêu khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn:

✓ Có được kiến thức chuyên sâu về các yêu cầu của ISO 45001.

✓ Phát triển sự tự tin để áp dụng kiến thức này trong tổ chức của bạn.

✓ Có thể thực hiện phân tích khoảng cách chi tiết và lập kế hoạch dự án.

✓ Biết từng điều khoản yêu cầu những gì để thực hiện hiệu quả.

✓ Phát triển các kỹ năng quản lý để có thể lãnh đạo hiệu quả việc triển khai hệ thống quản lý ISO 45001 hiệu quả trong tổ chức của bạn.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881