THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý an toàn Trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016

Giới thiệu

Khóa đào tạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo ISO 13485 cho phép bạn tìm hiểu các yếu tố cơ bản để triển khai và quản lý Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế (HTQLCL TBYT) như được quy định trong ISO 13485:2016. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể hiểu các mô-đun khác nhau của HTQLCL TBYT, bao gồm chính sách HTQLCL TBYT, thủ tục, đo lường hiệu quả hoạt động, cam kết của ban quản lý, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo và cải tiến liên tục.


Đối tượng tham dự

  • Các cá nhân liên quan đến Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế.
  • Các cá nhân đang tìm kiếm kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế (HTQLCL TBYT).
  • Những cá nhân muốn theo đuổi sự nghiệp trong Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế.

Điều kiện tiên quyết: Học viên tham dự cần hiểu và nắm rõ các yêu cầu cơ bản của ISO 13485:2016. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức ISO 13485:2016


Hình thức đào tạo