THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý an toàn Trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016

Chương trình đào tạo

Ngày 1  Giới thiệu về các khái niệm Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế (HTQLCL TBYT) theo yêu cầu của ISO 13485
Ngày 2  Yêu cầu Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế và xây dựng hệ thống quản lý theo ISO 13485:2016

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881