THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý an toàn Trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016

Mục tiêu học tập

✓ Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế (HTQLCL TBYT).

✓ Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 13485 với các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.

✓ Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện và quản lý HTQLCL TBYT.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881