THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Chương trình chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm FSSC 22000

Nội dung khóa học

  • Giới thiệu về FSSC 22000 (Chứng nhận Hệ thống An toàn thực phẩm) và các yêu cầu của Chương trình.
  • Mục đích và lợi ích của Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (HTQL ATTP).
  • Tổng quan và các nguyên tắc chính của ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1 và ISO 9001; mối tương quan của chúng tới an toàn thực phẩm.
  • Các chương trình tiên quyết cụ thể theo ngành (PRP).
  • Kiểm soát mối nguy (CCP và oPRP).
  • Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).
  • Chương trình Thị trường toàn cầu FSSC 22000.
  • Chu trình P-D-C-A.

 

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881