THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Chương trình chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm FSSC 22000

Giới thiệu

Khóa đào tạo Nhận thức về FSSC của BLT.cert được thiết kế cho những cá nhân/doanh nghiệp mong muốn hiểu rõ về FSSC 22000 và tầm quan trọng của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HTQL ATTP) cũng như mối tương quan giữa tiêu chuẩn FSSC 22000 và ISO 22000. 

Khóa đào tạo này cung cấp cho học viên tham dự sự hiểu biết về các nguyên tắc chính của FSSC 22000, bao gồm cách sử dụng ISO 22000, các Chương trình tiên quyết (PRPs) và các yêu cầu cụ thể của FSSC 22000 để đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục HTQL ATTP.


Đối tượng tham dự

  • Những người cần/muốn hiểu về FSSC 22000 và ISO 22000 như một phần của vai trò công việc của họ.
  • Những người tìm cách thực hiện Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong tổ chức của họ.
  • Những người liên quan (hoặc sẽ tham gia) vào việc thực hiện hoặc duy trì chứng nhận FSSC 22000.
  • Các nhà quản lý chịu trách nhiệm về an toàn trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
  • Những người có kiến thức trước về ISO 9001/ ISO 22000 nay muốn mở rộng kiến thức về Chương trình Chứng nhận An toàn thực phẩm FSSC 22000.
  • Những người chịu trách nhiệm cải tiến kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo

Khóa đào tạo Nhận biết về FSSC 22000 của BLT.cert được đưa ra dưới nhiều hình thức: trực tiếp tại cơ sở của bạn hoặc trực tuyến vào ngày bạn mong muốn.