THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về HACCP

Nội dung đào tạo

  • Giới thiệu về HACCP
  • Xác định PRP (Chương trình tiên quyết) và GMP (Thực hành sản xuất tốt) theo Quy tắc thực hành được đề xuất bởi Ủy ban Codex
  • Hiểu HACCP dựa trên Codex Alimentarius
  • Chuẩn bị lưu đồ
  • Phương pháp phân tích mối nguy và điểm kiếm soát tới hạn
  • Thiết lập các giới hạn tới hạn
  • Thiết lập hệ thống giám sát 
  • Tài liệu và hồ sơ cần thiết được yêu cầu theo HACCP.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881