THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về HACCP

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể tìm hiểu về:

✓ Các yêu cầu cơ bản của HACCP liên quan đến PRP và các yêu cầu tiên quyết của chương trình.

✓ 12 bước triển khai HACCP.

✓ Chuẩn bị lưu đồ.

✓ Phân tích nguy cơ và xác định CCP.

✓ Cách thức giám sát và lưu trữ hồ sơ.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881