THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Nội dung đào tạo

  • Bao quát hoàn chỉnh tất cả các điều khoản, thuật ngữ, khái niệm trong ISO 14001 cùng với bài kiểm tra và đánh giá khóa học.
  • Những thay đổi được kết hợp trong ấn bản thứ ba của tiêu chuẩn quản lý môi trường.
  • Chi tiết về các điều khoản chính của tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
  • Tại sao hệ thống quản lý môi trường lại cần thiết đối với các doanh nghiệp.
  • Tầm quan trọng của việc chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp.
  • Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản trong ISO 14001:2015.
  • Tương thích ISO 14001:2015 với các tiêu chuẩn Quốc tế khác.
  • Sự khác biệt giữa các khía cạnh môi trường và tác động môi trường, một hoạt động để xác minh rằng bạn hiểu sự khác biệt.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881