THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Giới thiệu khóa học

Khóa học này giải thích tất cả các yêu cầu của ISO 14001:2015 để giúp bạn thực hiện, đánh giá hệ thống quản lý môi trường hoặc lập kế hoạch nâng cấp lên phiên bản mới này của tiêu chuẩn số 1 thế giới về quản lý môi trường.

Sau khi trải qua các bài học trong khóa học, học viên sẽ hiểu rõ tất cả các yêu cầu của ISO 14001:2015 và sẽ có thể tham gia vào việc thực hiện, cải tiến, quản lý hoặc đánh giá hệ thống quản lý môi trường.

Khóa học thảo luận về các yếu tố chính của ISO 14001:2015 như đánh giá các khía cạnh và tác động môi trường, nghĩa vụ tuân thủ, lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động hoặc sự chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp.

Các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống quản lý môi trường - chính sách môi trường, các mục tiêu môi trường và lập kế hoạch để đạt được chúng, bối cảnh của tổ chức, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, đánh giá sự tuân thủ, thông tin dạng văn bản, các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội - tất cả những điều này đều được thảo luận trong các bài học của khóa học này.


Đối tượng của khóa học

Khóa học này dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, bao gồm:

  • Tư vấn viên ISO.
  • Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý.
  • Kỹ sư môi trường.
  • Quản lý môi trường.
  • Kỹ thuật viên môi trường.
  • Cán bộ EHS.
  • Chuyên gia về hệ thống quản lý.
  • Các doanh nghiệp chuẩn bị chứng nhận ISO 14001:2015.

Yêu cầu tiên quyết

Không yêu cầu kiến thức cụ thể trước.

Khuyến khích: Sự quen thuộc với các hệ thống quản lý khác có thể giúp bạn nhanh chóng thấu hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn này.


Hình thức đào tạo