THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018

Nội dung đào tạo

- Giới thiệu về ISO 21001:2018.

- Các nguyên tắc cơ bản của EOMS.

- Đánh giá chung Yêu cầu ISO 21000:2018.

- Các bài tập, hoạt động nhóm và thảo luận chung là một phần của phần này.

- Tầm quan trọng và lợi ích của EOMS trong tổ chức.

Messenger Zalo Return To Top
0916757881