THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018

Mục tiêu đào tạo

✓ Đạt được kiến thức cơ bản và nhận thức về các yêu cầu của Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục dựa trên ISO 21001:2018.

Messenger Zalo Return To Top
0916757881