THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về HTQLCL Ô tô IATF 16949:2016

Giới thiệu

Trong khóa đào tạo này, hãy phát triển sự đánh giá đầy đủ đối với ISO 9001:2015 và IATF 16949:2016, bao gồm phương pháp tiếp cận theo quy trình, tư duy dựa trên rủi ro và sự hiểu biết về cách nó cần thiết và có giá trị đối với hệ thống quản lý kinh doanh tổng thể của bạn. Khóa học này được thiết kế cho các thành viên mới trong nhóm triển khai và các đại diện khác từ các nhóm chức năng chính tham gia vào Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.

Điều kiện tiên quyết

Khuyến nghị: Học viên cần có các kiến thức cơ bản về CÁC Công cụ cốt lõi của IATF 16949.


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Khóa đào tạo này được thiết kế cho các chuyên gia chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô và được khuyến nghị cho:

- Thành viên mới của nhóm thực hiện quản lý chất lượng.

- Đại diện từ các nhóm chức năng chính tham gia vào Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.

- Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, giám sát hoặc đánh giá hệ thống quản lý IATF 16949: 2016.


Hình thức đào tạo