THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về HTQLCL Ô tô IATF 16949:2016

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

✓ Xác định mối liên hệ với các nguyên tắc quản lý chất lượng

✓ Sự hiểu biết về cách tiếp cận quy trình

✓ Sự hiểu biết về tư duy dựa trên rủi ro

✓ Sự hiểu biết về ISO 9001:2015 và IATF 16949:2016

✓ Tại sao tiêu chuẩn ô tô được phát triển

✓ Lịch sử của IATF 16949, vai trò của IATF và các tiêu chuẩn hỗ trợ chương trình

✓ Mối quan hệ giữa IATF 16949, ISO 9001 và cấu trúc cấp cao của Phụ lục SL

✓ Xác định mối liên hệ giữa các yêu cầu IATF 16949: 2016 và Yêu cầu cụ thể của khách hàng

✓ Xác định mối liên hệ giữa các yêu cầu của IATF 16949: 2016 và các Công cụ cốt lõi

Messenger Zalo Return To Top
0916757881