THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Quản lý rủi ro cho doanh nghiệp theo ISO 31000

Giới thiệu

Khóa đào tạo Giới thiệu ISO 31000 cho phép bạn hiểu các khái niệm cơ bản về Quản lý rủi ro. Bằng cách tham dự khóa học Nhận thức ISO 31000, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của Quản lý rủi ro và những lợi ích mà doanh nghiệp, xã hội và chính phủ có thể có được.


Đối tượng tham dự

  • Các cá nhân quan tâm đến Quản lý rủi ro.
  • Các cá nhân mong muốn có được kiến thức về các quy trình chính của Quản lý rủi ro.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo

HỌC VIÊN THAM DỰ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THEO ISO 31000 DO BLT.CERT CẤP.

ĐĂNG KÝ NGAY

 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881