THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Quản lý rủi ro cho doanh nghiệp theo ISO 31000

Mục tiêu của khóa đào tạo

✓ Hiểu các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để quản lý rủi ro.

✓ Hiểu các quy trình cơ bản của Quản lý rủi ro.

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881