THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Quản lý rủi ro cho doanh nghiệp theo ISO 31000

Messenger Zalo Return To Top
0916757881