THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO 27001:2013

Giới thiệu

Khóa đào tạo xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 27001:2013 của BLT.cert cung cấp cho học viên tham dự kiến thức và cách thức để xây dựng một hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001 về Bảo mật thông tin.

Làm quen với các phương pháp hay nhất để triển khai và quản lý hệ thống quản lý an ninh thông tin (HTQL ATTT) dựa trên ISO 27001.

Khóa học này cho phép người tham gia tìm hiểu về các phương pháp hay nhất để triển khai và quản lý Hệ thống quản lý an toàn thông tin (HTQL ATTT) như được quy định trong ISO 27001:2013, cũng như các phương pháp hay nhất để triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin của 11 lĩnh vực của ISO 27002 . Khóa đào tạo này cũng giúp hiểu ISO 27001 và ISO 27002 liên quan như thế nào với ISO 27003 (Hướng dẫn thực hiện HTQL ATTT), ISO 27004 (Đo lường an toàn thông tin) và ISO 27005 (Quản lý rủi ro trong an toàn thông tin).


Đối tượng tham dự

  • Thành viên của đội bảo mật thông tin.
  • Các chuyên gia CNTT muốn có được kiến thức toàn diện về các quy trình chính của Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (HTQL ATTT).
  • Nhân viên tham gia vào việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 27001.
  • Các kỹ thuật viên tham gia vào các hoạt động liên quan đến HTQL ATTT.
  • Chuyên gia đánh giá HTQL.
  • Các Quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về quản trị CNTT của một doanh nghiệp và quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo