THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO 27001:2013

Mục tiêu khóa học

✓ Để hiểu việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001.

✓ Để hiểu mối quan hệ giữa Hệ thống quản lý an toàn thông tin, bao gồm quản lý rủi ro, kiểm soát và tuân thủ các yêu cầu của các bên liên quan khác nhau của tổ chức.

✓ Để biết các khái niệm, cách tiếp cận, tiêu chuẩn, phương pháp và kỹ thuật cho phép quản lý một cách hiệu quả Hệ thống quản lý an toàn thông tin.

✓ Để có được Kiến thức cần thiết để đóng góp vào việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin (HTQL ATTT) như được quy định trong ISO 27001.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881