THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO 27001:2013

Nội dung đào tạo

- Giới thiệu về các khái niệm Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (HTQL ATTT) theo yêu cầu của ISO 27001.

 • Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 27000.
 • Giới thiệu về hệ thống quản lý và cách tiếp cận quy trình.
 • Nguyên tắc cơ bản về bảo mật thông tin.
 • Yêu cầu chung: trình bày các điều từ 4 đến 8 của ISO 27001.
 • Các giai đoạn triển khai của khuôn khổ ISO 27001.
 • Cải tiến liên tục bảo mật thông tin.
 • Tiến hành đánh giá chứng nhận ISO 27001.

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật thông tin theo ISO 27002.

 • Nguyên tắc và thiết kế các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin.
 • Tài liệu về môi trường kiểm soát an toàn thông tin.
 • Giám sát và xem xét các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin.
 • Ví dụ về việc triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin dựa trên các phương pháp hay nhất của ISO 27002.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881