THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 1,5 - 02 ngày (tùy thuộc vào quy mô của tổ chức)

Khóa đào tạo Xây dựng HTQL kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019

Giới thiệu

Khóa đào tạo này giúp học viên tham dự làm quen với các phương pháp hay nhất của Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (HTQL KDLT) dựa trên ISO 22301 và cách thức xây dựng một HTQL KDLT tránh gián đoạn.

Khóa đào tạo xây dựng HTQL KDLT theo ISO 22301:2019 cho phép bạn tìm hiểu các yếu tố cơ bản để xây dựng và quản lý một HTQL KDLT như được quy định trong ISO 22301. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể hiểu các mô-đun khác nhau của HTQL KDLT, bao gồm chính sách KDLT, thủ tục, phép đo hiệu suất, cam kết của ban quản lý, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo và cải tiến liên tục.


Đối tượng tham dự

  • Các cá nhân tham gia vào Quản lý liên tục kinh doanh.
  • Các cá nhân đang tìm kiếm kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (HTQL KDLT).
  • Những cá nhân muốn theo đuổi sự nghiệp trong Quản lý Liên tục trong Kinh doanh.

Điều kiện tiên quyết: Học viên sẽ có lợi thế hơn khi đã có kiến thức cơ bản về các yêu cầu của tiêu chuẩn. Do đó, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về HTQL Kinh doanh liên tục ISO 22301:2019


Hình thức đào tạo