THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018

Tổng quan về khóa học

Khóa đào tạo xây dựng Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018 cho phép học viên tham dự tìm hiểu sâu về các yếu tố cơ bản để xây dựng và quản lý EOMS theo quy định của tiêu chuẩn. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ được đào tạo về các mô-đun khác nhau của EOMS, bao gồm cả chính sách EOMS, các thủ tục, đánh giá kết quả hoạt động, cam kết lãnh đạo, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo cao nhất và cải tiến liên tục.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn có thể tự xây dựng các quy trình của hệ thống quản lý tổ chức giáo dục phù hợp với tổ chức.


Đối tượng tham dự

  • Các cá nhân liên quan đến quản lý và điều hành giáo dục.
  • Các cá nhân tìm kiếm kiến thức về các quy trình chính của các Tổ chức giáo dục.
  • Các cá nhân/tổ chức muốn áp dụng Hệ thống quản lý theo ISO 21001:2018.
  • Các cá nhân muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo