THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, bạn có thể:

✓ Xác định và giải thích cấu trúc của EOMS.

✓ Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO 21001:2018.

✓ Xây dựng hệ thống quản lý tổ chức giáo dục phù hợp tiêu chuẩn ISO 21001:2018.

✓ Trình bày cách thức áp dụng các yêu cầu của ISO 21001 và các quy định về hoạt động của công ty/tổ chức.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881