THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018

Nội dung khóa học

- Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục và các quy trình chính của tiêu chuẩn này.

- Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 21001, ISO 9001 và các khuôn khổ của tiêu chuẩn, quy định khác.

- Cách thức tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để xây dựng và thực hiện HTQL tổ chức giáo dục.

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881