THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC17065

Giới thiệu

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065 của BLT.cert được thiết kế đặc biệt dành cho những ai muốn có kiến thức để thực hiện đánh giá ISO/IEC 17065:2012 thành công và mong muốn trở thành chuyên gia đánh giá ISO/IEC 17065. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức chứng nhận chứng nhận sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ; do đó, khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO/IEC 17065 sẽ rất hữu ích cho những cá nhân muốn trở thành người đánh giá chính hoặc tham gia vào cuộc đánh giá ISO 17065 của các tổ chức chứng nhận đó.

Khóa đào tạo bao gồm tổng quan chi tiết về các yếu tố và yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012, nhu cầu tài liệu phù hợp với tiêu chuẩn, các bước để công nhận ISO 17065, quy trình và kỹ thuật đánh giá,v.v. được đề cập.


Điều kiện tiên quyết

Học viên đã tham dự hoặc có hiểu biết về ISO/IEC 17065.


Hình thức đào tạo

BLT.cert cung cấp các khóa đào tạo public, đào tạo in-house (tại địa điểm doanh nghiệp) hoặc đào tạo online (trực tuyến E-learning) dành cho các học viên có mong muốn tham dự.


Kiến thức và kỹ năng thu được sau khoá đào tạo

- Hiểu được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đánh giá sự phù hợp.

- Hiểu biết chứng nhận, công nhận và thừa nhận lẫn nhau.

- Hiểu biết về hệ thống đo lường, quá trình hiệu chuẩn, kiểm định.

- Hiểu về quá trình lấy mẫu, niêm phong mẫu, bảo toàn mẫu và thử nghiệm.

- Hiểu về các phương thức đánh giá sự phù hợp.

- Hiểu cách thức đánh giá chứng nhận sản phẩm.

 

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH: TRẢI QUA BÀI THI CUỐI KHÓA, HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THEO ISO/IEC 17065 CỦA BLT.CERT.

Messenger Zalo Return To Top
0916757881