THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC17065

Nội dung khóa học

 - Mục đích cơ bản của các tiêu chuẩn trong khoá học.

 - Giải thích, nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật được sử dụng để đánh giá.

 - Giải thích về mục đích, nội dung:

 +  Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý hoặc hệ thống bảo đảm chất lượng (đối với các khóa đào tạo về chứng nhận sản phẩm);

 +  Thực tế áp dụng;

 +  Quy trình áp dụng tiêu chuẩn;

 +  Khung pháp lý có liên quan đến hoạt động chứng nhận (luật, nghị định, thông tư, quyết định…);

 +  Kỹ năng đánh giá.

 - Giải thích vai trò của người đánh giá trong các quá trình đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 19011.

 - Giải thích các yêu cầu của tiêu chuẩn.

 - Cách thức và phương thức thực hiện lấy mẫu (đối với khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm).

 - Lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo một cuộc đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 19011 và các tiêu chuẩn có liên quan.

 - Các nội dung khác (nếu có).

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881