THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC17065

Mục tiêu của khoá đào tạo

✓ Giới thiệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến sản phẩm.

✓ Giới thiệu về hệ thống đơn vị đo, các đơn vị đo điển hình.

Các hoạt động lấy mẫu ngẫu nhiên, lấy mẫu điển hình, lấy mẫu theo AQL.

Các phương thức đánh giá sự phù hợp theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Giới thiệu về các văn bản có liên quan đến quá trình đánh giá sự phù hợp VD: Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá, luật đo lường, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN…

  Giới thiệu về hệ thống đảm bảo chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý chất lượng.

Các kỹ năng đánh giá chứng nhận sản phẩm.

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881