THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 27001:2013

Nội dung khóa học

- Giới thiệu về các khái niệm Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (HTQL ATTT) theo yêu cầu của ISO 27001.

 • Khung quy phạm, quy định và pháp lý liên quan đến An toàn thông tin.
 • Các nguyên tắc cơ bản của An toàn thông tin.
 • Quy trình chứng nhận ISO 27001.
 • Trình bày chi tiết các điều khoản của ISO 27001.

- Lập kế hoạch và bắt đầu đánh giá ISO 27001.

 • Các khái niệm và nguyên tắc đánh giá cơ bản.
 • Đánh giá phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng và rủi ro.
 • Chuẩn bị đánh giá chứng nhận ISO 27001.
 • Lập hồ sơ đánh giá HTQL ATTT.

- Thực hiện đánh giá ISO 27001.

 • Giao tiếp trong quá trình đánh giá.
 • Các thủ tục đánh giá: quan sát, xem xét tài liệu, phỏng vấn, kỹ thuật lấy mẫu, xác minh kỹ thuật, chứng thực và đánh giá.
 • Soạn thảo kế hoạch kiểm tra.
 • Lập các phát hiện đánh giá, soạn thảo các báo cáo về sự không phù hợp.

- Kết luận và đảm bảo việc tuân theo một cuộc đánh giá ISO 27001.

 • Tài liệu đánh giá.
 • Tiến hành cuộc họp tổng kết và kết thúc đánh giá ISO 27001.

 

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881