THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 27001:2013

Mục tiêu đào tạo

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có kiến thức:

✓ Chuyên môn về thực hiện đánh giá nội bộ ISO 27001, tuân theo các hướng dẫn của ISO 19011.

✓ Chuyên môn về thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 27001, tuân theo các hướng dẫn ISO 19011 và các thông số kỹ thuật của ISO 17021 và ISO 27006.

✓ Chuyên môn cần thiết để quản lý nhóm đánh giá HTQL ATTT.

✓ Hiểu hoạt động của ISO 27001.

 

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881