THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 27001:2013

Giới thiệu

Thành thạo Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (HTQL ATTT) Dựa trên ISO 27001, Tuân thủ các Yêu cầu của ISO 19011 và ISO 17021

Khóa học chuyên sâu kéo dài 5 ngày này cho phép người tham gia phát triển kiến thức chuyên môn cần thiết để đánh giá Hệ thống quản lý an toàn thông tin (HTQL ATTT) và quản lý đội ngũ chuyên gia đánh giá bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi. Trong khóa đào tạo này, những người tham gia sẽ có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện thành thạo các đánh giá nội bộ và bên ngoài tuân thủ quy trình chứng nhận của tiêu chuẩn ISO 27001. Dựa trên các bài tập thực hành, những người tham gia sẽ phát triển các kỹ năng (thành thạo các kỹ thuật đánh giá) và năng lực (quản lý nhóm đánh giá và chương trình đánh giá, giao tiếp với khách hàng, giải quyết xung đột, v.v.) cần thiết để tiến hành đánh giá một cách hiệu quả.


Đối tượng tham dự

  • Chuyên gia đánh giá nội bộ.
  • Chuyên gia đánh giá muốn thực hiện và dẫn đầu một cuộc đánh giá chứng nhận HTQL ATTT.
  • Thành viên của nhóm An toàn thông tin.
  • Các chuyên gia kỹ thuật muốn chuẩn bị cho chức năng kiểm tra An toàn thông tin.

Điều kiện tiên quyết

Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản và nắm rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001:2013. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 27001:2013


Hình thức đào tạo